Nieuwsbrief  

Nieuwsbrief 1 Nieuwsbrief 2 Nieuwsbrief 3 Nieuwsbrief 4 Nieuwsbrief 5 Nieuwsbrief 6 Nieuwsbrief 7      

Nieuwsbrief nr. 11 - februari 2013

Namens de Dorpsbelangen Vereniging Hellouw informeer wij u over een aantal onderwerpen:

NL doet
Op 16 maart gaan we als Dorpsbelangen Vereniging Hellouw mee doen aan NL doet. We willen samen met een aantal vrijwilligers het Hellouws Ommetje uitbreiden. Er moet een doorgang met een bruggetje gemaakt worden, de nieuwe route moet worden aangegeven met paaltjes die door vrijwilligers nog in de grond geslagen moeten worden. Er kan gesnoeid worden, kortom genoeg te doen om van het Hellouw’s ommetje een succes te maken. We zoeken hiervoor nog vrijwilligers. U kunt zich hiervoor opgeven via de site van NLdoet (www.nldoet.nl ) en bij Iris van Zandwijk ( i.vanzandwijk@planet.nl) We willen om 10.00 beginnen met een kopje koffie en thee op de Waalbandijk 35 om vervolgens de handen uit de mouwen te gaan steken! Om 13.00 uur hopen we het nieuwe stuk Ommetje te kunnen openen. Dit willen we feestelijk doen, en hiervoor zijn we nog op zoek naar kinderen die het leuk vinden om eerder de dag al cupcakes te gaan versieren.

Rotonde
We dachten met goed bericht te kunnen komen. U hebt in de lokale kranten kunnen lezen dat er eerst een financiële oplossing gevonden moet worden alvorens er een uitspraak over de realisatie van de rotonde gedaan kan worden.

Dorpsavond Jeugd
Tijdens de dorpsavond voor de jeugd is er door de jeugd geopperd dat ze de behoefte hebben aan een filmclub/ kinderbioscoop in het dorpshuis. Onder leiding van plattelandsjongeren Gelderland is er een enquête gemaakt die binnenkort onder de jeugd ( groep 7 en 8 en de 13-15 jarigen ) uitgedeeld gaat worden. Als de jeugd inderdaad een filmclub wil, willen we graag dat deze club voor en door jongeren georganiseerd gaat worden. We houden u op de hoogte!

Oproep
Is er belangstelling om een Couleur Local te organiseren in het dorpshuis? We horen graag van u! Op deze manier willen we de creaties van onze hobbyisten van Hellouw tentoonstellen (en verkopen). Ook willen we onze (Hellouwse) talenten op gebied van zang, dans , muziek of (creatieve)+ kunst aan u voorstellen: alles is mogelijk! Wellicht kunnen we een gedeelte van de opbrengst schenken aan een nog te bepalen project in Hellouw. Ik hoor graag uw mening i.vanzandwijk@planet.nl

Doelen Dorpsbelangenvereniging 2013
• Realiseren NL doet project; vergroten Hellouw’s ommetje
• Ondersteunen project jeugd
• Nazomer kookavond voor ouderen
• Opstellen jaaragenda ten behoeve van alle verenigingen

Ten slotte wil wij de leden van de Dorpsbelangen Vereniging van harte uitnodigen op onze jaarvergadering op d.d. 11-03-2013. Om 20.00 uur in het dorpshuis De Biskamp. Agenda op achterzijde.