Contact  

Algemene informatie:
Dorpsbelangenvereniging Hellouw
postadres: Waalbandijk 115
                   4174 GR  Hellouw
Telefoon     0418-581323
e-mail         info@dorpsbelangen-hellouw.nl
website:     www.dorpsbelangen-hellouw.nl
IBAN NL61 RABO 1221.80.836
Handelsregister Tiel: 11065601

Bestuur:
Voorzitter: Stefan Vreeburg
Waalbandijk 115
4174 GR Hellouw 0653563979
Penningmeester: Ewart Wigmans
Hoenderkampen 9
4174 HD
Hellouw 0418-581117
Ledenadministratie G  van Zandwijk
Kerkesteeg 4
4174 GT Hellouw 0418-582459